יום ד', טז’ בניסן תשע”ד
לשון והבעה
    האתר הראשי  |  דף הבית  .
התכנית עוסקת בשילוב הבנה והבעה בתחומי הדעת השונים. היא שואפת להעמיק את הכשירות הלשונית של הלומד באמצעות תחומי הדעת.מאחר שכל ידע באשר הוא מועבר באמצעות השפה, יש חשיבות רבה לפיתוח הכשירות האוריינית כדי לצרוך אותו. שליטה של המורה בתכנון השיעור השם דגש על פיתוח מיומנויות שפה וחשיבה וטיפוח מיומנויות אלה אצל התלמיד, יהוו תשתית איתנה לשילובו של התלמיד בחברה עתירת מידע.

http://cms.education.gov.il/EducationCMS/Units/Mazkirut_Pedagogit/Ivrit/TochniyotLimudim/Chtivat/Shalhevet.htm

 
 
חדשות
תחומי דעת
שכבות גיל
למידה בשעת חרום
חיפוש באתר